(English version). Soweto is een woningbouwvereniging waar zelfwerkzaamheid van huurders vooropstaat. Door panden aan groepen te verhuren die in eigen verantwoordelijkheid het gebouw beheren zorgt Soweto voor betaalbare woon en werkruimte. Soweto is een democratische vereniging waarin de leden gezamenlijk over het beleid van de woningbouwvereniging besluiten. Solidariteit en duurzaamheid spelen daarbij een grote rol.

Woningbouwvereniging Soweto heeft zijn oorsprong in de Transvaalbuurt in Amsterdam. Na het verdwijnen van veel sociale woonruimte besloten bewoners en krakers in die buurt hun krachten te bundelen. Na jaren onderhandelen en politieke strijd is het ons gelukt om in 2014 het toenmalige Stadsdeel Oost te overtuigen om een van haar gebouwen tegen een redelijke prijs aan ons te verkopen: de oude school aan de Pieter Nieuwlandstraat 93-95 in de Dapperbuurt, Amsterdam Oost. We hebben vervolgens het pand zelf verbouwd. Het pand heeft betaalbare woonruimte voor 11 mensen, verenigd in een woongroep, enkele werkruimtes aan de begane grond, en een publieke ruimte. Het pand heeft een uitgebreide eigen website. De aankoop van het pand en de verbouwing werd mogelijk gemaakt door aan hypotheek van de Duitse GLS bank, leningen uit eigen solidaire kringen en een relatief kleine hoeveelheid 5, 10 en 15-jaar obligaties.

Woon en werkruimten van Soweto worden niet direct door Soweto aan individuele huurders verhuurd maar aan een pandvereniging. In de pandvereniging werken de verschillende huurders samen om het pand te beheren. Het zijn dan ook de pandverenigingen die over toelating van huurders besluiten. Op die manier krijgen huurders maximale verantwoordelijkheid over hun leefomgeving.

We zijn een kleine vereniging, met op dit moment maar een pand, en iedereen die meedoet in de activiteiten van het pand en/of de vereniging is vrijwilliger. We hopen de komende jaren de eerste stappen te zetten naar het aankopen van een tweede pand, waardoor de solidaire visie van Soweto echt vorm kan begin te krijgen, maar momenteel zijn onze inspanningen voornamelijk gericht op het pand Pieter Nieuwlandstraat 93-95. Desalniettemin verblijdt het ons dat andere groepen in Amsterdam al een soortgelijke weg aan het bewandelen zijn, De Nieuwe Meent voorop.

Vragen? Aarzel niet om via onderstaand mailadres contact met ons op te nemen, of kom een keer langs bij de Pieter Nieuwlandstraat :-)

Met vriendelijke groet,

Woningbouwvereniging Soweto,
KvK-nummer 34278166

Contact: soweto [AT] soweto.nl


Laatst geupdate: 15 september 2023. Deze website wordt actief vernieuwd!